НАГРАДНА ИГРА
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се искористи на било која Бензинска станица на Макпетрол АД, освен ваучерите за гуми кои може да се искористат единствено во салонот Хонда на ул. Илинденска бб, Скопје. Наградата треба да се подигне најдоцна во рок од 60 дена од датумот на објавување, во дирекцијата на Макпетрол АД, ул. Св. Кирил и Методиј, бр.4, 1000 Скопје, секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот.
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се подигне исклучиво со приложување на документ за лична идентификација (лична карта или валидна патна исправа).
Извлечени добитници од зимското коло, објавени на 18.12.2017 година
Р.БДобитникБр.КартичкаНаграда
 1 Бобан Пентелашоски 281257 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 2 Илија Петровски 425788 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 3 Јане Ангеловски 463217 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 4 Сузана Кондиќ 486894 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 5 Стјепан Маретиќ 416053 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 6 Бранко Тодоровски 291228 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 7 Томе Маркоски 293334 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 8 Тоше Цинцовски 286198 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 9 Љупчо Димоски 448130 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 10 Игор Митев 451496 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 11 Игор Мишиќ 406968 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 12 Кристијан Јордановски 397553 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 13 Стефан Божиновиќ 252741 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 14 Борчо Тренчевски 442790 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 15 Слободан Богојески 272526 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 16 Милија Николоски 403357 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 17 Bazait Besim 266088 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 18 Синиша Тофилоски 388535 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 19 Riza Brahimi 351878 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 20 Горан Наумовски 201722 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 21 Blerim Shaqiri 498593 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 22 Едис Личина 440158 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 23 Стојан Марков 263793 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 24 Венцо Крстов 282819 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 25 Петар Бежоски 266793 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 26 Lulzim Aliu 435582 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 27 Дончо Видоевски 264102 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 28 Весна Стојчевска 404299 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 29 Зоранчо Ристески 276116 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 30 Весна Бетинска 295214 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 31 Џавид Таировски 391656 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 32 Гоце Станковски 317700 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 33 Славчо Личовски 228149 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 34 Detion Xhura 384359 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 35 Драганче Матески 334833 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 36 Игор Николовски 223548 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 37 Емилијана Велковска 413486 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 38 Славчо Чакар 312858 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 39 Нуртем Сељими 496871 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 40 Kadri Popinara 338607 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 41 Биљана Поповска 231468 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 42 Дејан Крстевски 221398 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 43 Виктор Јакимовски 461279 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 44 Тодор Сотировски 230438 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 45 Влатко Цветковски 492277 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 46 Горан Атанасовски 264689 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 47 Мирко Станојевиќ 486916 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 48 Удерим Селмани 448387 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 49 Илија Настоски 278362 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 50 Трајче Христов 487150 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 51 Avmet Cerkezi 402630 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 52 Semir Emini 301218 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 53 Антонио Стаменковски 264863 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 54 Роберт Петкоски 272366 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 55 Дејан Мишевски 455961 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 56 Кире Митрески 477277 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 57 Сашо Гегоски 391511 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 58 Нејди Мамути 218916 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 59 Мухамед Асани 223006 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 60 Сафет Исовски 319336 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 61 Јетмир Бектеши 436262 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 62 Зоран Данилоски 271243 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 63 Кире Јосифовски 484724 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 64 Драган Стојкоски 319810 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 65 Венцислав Порданов Георгиев 314171 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 66 Елена Давчевска 212635 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 67 Гордана Кочоска 257975 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 68 Стојадин Ѓорѓиоски 285762 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 69 Александар Петровиќ 346445 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 70 Игор Пешиќ 290850 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 71 Кристијан Тасев 233149 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 72 Џоко Колев 203386 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 73 Ивана Павловска 245770 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 74 Слободанка Дракуловска 280283 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 75 Никола Глигороски 387206 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 76 Драганче Јорданоски 247598 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 77 Борислав Рачевски 446400 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 78 Славе Николов 322858 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 79 Игор Петровски 340341 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 80 Бранко Атанасовски 311781 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 81 Назми Точи 423898 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 82 Јасмин Халиловиќ 462109 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 83 Avdilemendzit Abazi 383066 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 84 Кирил Даскалов 405878 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 85 Александар Ружин 322447 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 86 Венцо Павлов 348823 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 87 Зејто Бабачиќ 445375 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 88 Никола Боевски 486062 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 89 Бејадин Рахими 405072 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 90 Стефан Каранфиловски 221598 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 91 Љубомир Тасески 386781 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 92 Џевад Алимовски 325808 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 93 Ramazan Rahmani 257949 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 94 Alija Nuriman 317917 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 95 Миле Младеновски 221963 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 96 Миле Русовски 303019 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 97 Ali Mirzo 381892 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 98 Славчо Ристов 255125 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 99 Перо Георгиевски 301552 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 100 Горан Настески 382635 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 101 Даниел Стојанов 294850 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Маврово
 102 Катерина Зикова 415250 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Маврово
 103 Бобан Митрески 338901 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Маврово
 104 Nimet Fejzullau 356722 лап топ Dell
 105 Seljamin Ibraim 306450 лап топ Dell
 106 Erol Ajradinoski 304031 лап топ Dell
 
Извлечени добитници од новогодишното финално коло, објавени на 18.12.2017 година
Р.БДобитникБр.КартичкаНаграда
 1 Сашо Ангеловски 431935 Автомобил Honda Civic 1.5
Зачленете се на нашиот NEWSLETTER и добивајте известувања за сите нови акции и производи:

©2014 МАКПЕТРОЛ АД. Сите права задржани.