НАГРАДНА ИГРА
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се искористи на било која Бензинска станица на Макпетрол АД, освен ваучерите за гуми кои може да се искористат единствено во салонот Хонда на ул. Илинденска бб, Скопје. Наградата треба да се подигне најдоцна во рок од 60 дена од датумот на објавување, во дирекцијата на Макпетрол АД, ул. Св. Кирил и Методиј, бр.4, 1000 Скопје, секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот.
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се подигне исклучиво со приложување на документ за лична идентификација (лична карта или валидна патна исправа).
 
Извлечени добитници од деветто редовно коло, објавени на 09.12.2020 година
Р.БДобитникБр.КартичкаНаграда
 1 Димитар Радински  324649 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 2 Артим Зубери  265538 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 3 Стојан Костадиновски  244875 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 4 Арслани Хасретула  810141 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 5 Xhemail Selimi  611420 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 6 Љубомир Силјанов  499940 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 7 Душан Петковски  386359 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 8 Златко Балтовски  837222 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 9 Славе Златковски  281857 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 10 Muhamet  Ademi  664857 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 11 Срѓан Труфуновски  402910 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 12 Бобан Поповски  319822 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 13 Јасмин Куртиши  357587 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 14 Зоран Спасески  822236 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 15 Владимир Игнатов  340552 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 16 Ѓорѓи Николов  266281 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 17 Христијан Котески  593355 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 18 Мендо Тошески  833206 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 19 Горан Тасев  211476 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 20 Нури Мустафа  839614 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 21 Саше Мицески  466463 ваучер за Лубекс во вредност од 1.500 денари
 22 Ариф Цаноски  657157 ваучер за Лубекс во вредност од 1.500 денари
 23 Стефан Атанасковски  297557 ваучер за Лубекс во вредност од 1.500 денари
 24 Љубе Нацевски  455499 ваучер за Лубекс во вредност од 1.500 денари
 25 Томе Манојлоски  591453 ваучер за Лубекс во вредност од 1.500 денари
 26 Ilzim Berzati  380470 ваучер за Лубекс во вредност од 1.500 денари
 27 Фатлинд Бектеши  436826 ваучер за Лубекс во вредност од 1.500 денари
 28 Митко Хаџиев  345253 ваучер за Лубекс во вредност од 1.500 денари
 29 Драган Гацов  683839 ваучер за Лубекс во вредност од 1.500 денари
 30 Велко Новевски  322137 ваучер за Лубекс во вредност од 1.500 денари
 31 Јове Кочоски  594925 ваучер за гуми во вредност од 2500 денари
 32 Милко Јовановски  399717 ваучер за гуми во вредност од 2500 денари
 33 Дарко Петковски  460612 ваучер за гуми во вредност од 2500 денари
 34 Абит Муртезани  644434 ваучер за гуми во вредност од 2500 денари
 35 Ведат Латифов  202565 ваучер за гуми во вредност од 2500 денари
 36 Јани Ташков  649237 ваучер за гуми во вредност од 2500 денари
 37 Ангел Калаџиски  395533 ваучер за гуми во вредност од 2500 денари
 38 Александар Дически  380065 ваучер за гуми во вредност од 2500 денари
 39 Јасмина Петреска  455271 ваучер за гуми во вредност од 2500 денари
 40 Тони Попов  238915 ваучер за гуми во вредност од 2500 денари
 41 Тони Глушески  303099 ваучер за Викенд за двајца во Хотелите на Макпетрол
 42 Анѓел Ристов  278410 Лап топ DELL
 
Извлечен добитник од финалното мастер коло, објавен на 09.12.2020 година
Р.БДобитникБр.КартичкаНаграда
 1 Благоја Трошановски  626911  Автомобил Honda CR-V Elegance Navi
Зачленете се на нашиот NEWSLETTER и добивајте известувања за сите нови акции и производи:

©2014 МАКПЕТРОЛ АД. Сите права задржани.