КАКО ДА СЕ ЗАЧЛЕНИТЕ

Пополнете и потпишете пристапница на кое било продажно место

Пополнете електронска пристапница, испечатете ја и доставете ја на кое било продажно место

 

 

  • Пристапницата мора да биде целосно и правилно пополнета и потпишана.
  • Пополнетата пристапница предадете ја на Издавачот или негов претставник.
  • Картичката е активна и можете да ја користите веднаш по пополнувањето и по потпишувањето на пристапницата.

 

Регистрација на вашиот online профил

Преку електронска пошта ќе Ве информираме за активираната лична сметка, и ќе Ви доделиме привремена лозинка за првичен интернет-пристап до Вашата лична сметка.

При првичниот интернет пристап до личната сметка, Вие ќе треба да ја смените првично издадената привремена лозинка со сопствена трајна лозинка за користење на Порталот ВЕРНА.

НАПОМЕНА: Доколку не поседувате e-mail адреса, нема да бидете во можност да се најавите на Порталот ВЕРНА.

Зачленете се на нашиот NEWSLETTER и добивајте известувања за сите нови акции и производи:

©2014 МАКПЕТРОЛ АД. Сите права задржани.